Základní požadavky

Žadatel o úvěr musí být starší 18 let
Žadatel musí prokázat svůj trvalý příjem

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jestliže nebudete spokojeni s interním vyřízením Vaší stížnosti, pak můžete zdarma podat návrh na mimosoudní řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra. Finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.  Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 110 00, internetové stránky finančního arbitra jsou www.finarbitr.cz, email finančního arbitra je: arbitr@finarbitr.cz . V České republice je pouze jeden finanční arbitr.

Informace k procesu zprostředkování úvěru se zástavou nemovitosti

Ke zprostředkování úvěru se zajištěním nemovitosti je třeba, abyste nejdříve vyplnili žádost o úvěr, na základě které posoudíme Vaši úvěruschopnost. Po obdržení informací necháme zpracovat znalecký posudek předmětu zástavy v případě, že nám ocenění neposkytnete sami. Následně zjistíme, zda je předmět zástavy dostatečný pro zajištění úvěru. Seznámíme Vás s podmínkami daného produktu, sdělíme Vám nezbytné předsmluvní informace dané zákonem a předložíme návrh smluvní dokumentace. Budete-li s podmínkami souhlasit, jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu zprostředkovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Následně přistoupíme k podpisu smlouvy.

KONTAKTUJE NÁS

  • +420 731 169 000, +420 605 877 484
  • info@torigo.cz
  • Družební 789/2D, 779 00 Olomouc
  • Po-Pá (8:00-16:00)
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, tímto prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů poskytnutých v rámci této žádosti o půjčku/úvěr, za účelem poskytnutí nebo vyhledání úvěru nebo půjčky.

2020 © VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA